Tag : onderzoek

student glasses copy Slotjaar Kennisbruggen 2013 is het slotjaar van Kennisbruggen. Tijd voor een update van de laatste stand van zaken met betrekking tot de projectresultaten: 286 matches (doelstelling: 280), 63 innovationofficers (doelstelling: 60)... Lees meer
biobased technologie voor een duurzame economie Biobased economy expliciet in regeerakkoord Het gisteren gepresenteerde regeerakkoord bevat een aantal ambities op het gebied van Biobased Economy. Want Nederland heeft alles in huis om nieuwe energiebronnen als zon, wind, biomassa en geothermie snel... Lees meer
1Brem_Exp Monitor topsectoren 2012 De negen topsectoren hebben allen een aantal kenmerken waarin ze uitblinken. Dat is niet zo vreemd want anders zou de sector niet als topsector zijn benoemd. Maar nu is... Lees meer
medewerkers penta nova academie voor schoolleiders Medewerkers vinden frequentie werkoverleg goed Professor Willem F. Bontekaas ondervroeg medewerkers over hun relatie met de manager. Over de frequentie van het werkoverleg is men tevreden. De meesten hebben maandelijks of vaker een teamoverleg.... Lees meer