Tag : economie

student glasses copy Slotjaar Kennisbruggen 2013 is het slotjaar van Kennisbruggen. Tijd voor een update van de laatste stand van zaken met betrekking tot de projectresultaten: 286 matches (doelstelling: 280), 63 innovationofficers (doelstelling: 60)... Lees meer
bijeenkomst cr13bbe 2-1 Clusterregeling Zuid-Holland: Biobased Op 30 mei sloot de mogelijkheid om in te schrijven voor de vijfde en laatste tender van de clusterregeling van de Provincie Zuid-Holland. Deze tender is bestemd voor innovaties... Lees meer
Business Intelligence Nederlandse ICT bedrijven top50 in beeld De software-industrie is een zeer belangrijke sector binnen de Nederlandse economie met een jaarlijkse omzet van ongeveer € 25 miljard (ca. 3% van het BBP), die wordt gerealiseerd door... Lees meer
biobased technologie voor een duurzame economie Biobased economy expliciet in regeerakkoord Het gisteren gepresenteerde regeerakkoord bevat een aantal ambities op het gebied van Biobased Economy. Want Nederland heeft alles in huis om nieuwe energiebronnen als zon, wind, biomassa en geothermie snel... Lees meer
gaswinning op zee EU zet in op maritieme sector Sinds deze maand is er een EU-agenda  voor groei en werkgelegenheid in de maritieme sector vastgesteld door de EU-ministers voor maritiem beleid. Zij achten de ‘blauwe economie’ essentieel voor... Lees meer
Global Competitiveness Report 2012-2013 Nederland in top 5 van de wereldeconomie Nederland is dit jaar naar de vijfde positie gestegen op de wereldranglijst best presterende economieën. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van The Global Benchmarking Network. Zwitserland voert de ranglijst... Lees meer