Kennisalliantie

Samen  werken aan economische vernieuwing

In lijn met de topsectoren en de agenda Zuidvleugel versterkt de Kennisalliantie het innovatieklimaat en de economie van Zuid-Holland. Dat doen we door belangen, wensen en behoeften van de vier O’s integraal op elkaar af te stemmen en te verbinden. Hierdoor versnellen kennisstromen en neemt de innovatiekracht toe.

De Kennisalliantie is onafhankelijk. Dat maakt het voor u eenvoudig om onze expertise in te roepen. Onze project developers scouten innovatiekansen en projectideeën. De samenwerking resulteert in showcases met (inter)nationale marktwaarde. Hiermee realiseren we niet alleen de ambities van de Zuidvleugel maar ook van de BV Nederland.

Onze manier van project- en procesmanagement zorgt voor:

  • meer kennisvalorisatie
  • meer innovatie
  • meer bedrijvigheid
  • meer investeringen
  • meer bruto regionaal product

Meer innovatiekracht nodig?

Wilt u de innovatiekracht in uw regio versterken? Word partner van de Kennisalliantie. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Ondernemers
Neem deel aan Kennisalliantieprojecten en vergroot je innovatiekracht.

Thema´s Greenports, Biobased, Agrologistiek, ICT, Water/Delta/Maritiem

De innovatieprojecten en -programma’s die wij in samenwerking met onderzoek/onderwijs/overheid organiseren, vergroten de innovatiekracht van ondernemers. Goed voor de regio en voor de BV Nederland.

Meer informatie: communicatie@kennisalliantie.nl