Blog

Help! De ondernemer ontbreekt!

Ongeveer een jaar geleden (…) schreef ik mijn vorige blog op deze website. Dat leidt tot de conclusie dat ik niet ben geslaagd in mijn (niet vastgelegde) ambitie om ongeveer elk kwartaal een actueel stuk te plaatsen. Het enige (amper geldige) excuus ligt in de titel van die vorige blog: “Biobased is Hot”.

Het hype-gevoel van biobased is onverminderd groot. Je kunt nog steeds heel eenvoudig je dagen vullen met het bijwonen van één van de vele biobased bijeenkomsten waar dan ook in Nederland, Europa of zelfs daarbuiten. En op elk van die bijeenkomsten (ja, ook ik was op veel van die bijeenkomsten aanwezig) zie je vooral veel bekende gezichten. Omdat iedereen daar is, is dat dan de plek waar de transitie gebeurt? Daar geloof ik helemaal niets van, immers – en dat wordt ook telkens herhaald: “Voor innovatie moet je bij het MKB zijn”.

Maar waarom is dan ‘iedereen’ (behalve die MKB-ondernemer) in die muffe zaaltjes te vinden  – en doen we er zelf evengoed aan mee? Waarom organiseren wij in die overvolle agenda dan ook nog eens onze eigen bijeenkomsten en richten we zelfs ons eigen Platform BioDelta Zuidvleugel op? We doen dat allemaal in de overtuiging van het innovatie ecosysteem waarin een belangrijke verbindende rol is weggelegd voor het “organiserend vermogen”. Verbindingen tussen overheid, onderzoek, onderwijs, omgeving en (daar heb je ze weer) ondernemers moeten zorgen voor een effectief samenspel ter versterking van de regionale economie (als banenmotor dus). Hoe valt dat dan te rijmen met de meest gehoorde klacht over die bijeenkomsten: “Help, de ondernemer ontbreekt!” De grote vraag lijkt ‘hoe bereiken we de ondernemer?’ Maar is dat wel de juiste vraag?

Misschien moeten we onszelf wel afvragen: waarom kennen wij de ondernemers niet (goed)? Waarom weten wij niet waar die ondernemer mee bezig is, wat er bij hem (of haar) leeft? Waarom zitten wij in die ivoren toren van muffe zaaltjes en plannenmakerij in plaats van bij de ondernemer aan tafel? Weten wij wel of en hoe die ondernemer wil dat wij hem helpen? Hebben we hem dat gevraagd? Nee, want we komen hem niet tegen! Want hij komt niet naar onze bijeenkomsten…

En ondertussen is die ondernemer waarschijnlijk heel druk aan het nadenken over of testen van z’n ideeën, onwetend over de grote hoeveelheid mensen die hem willen helpen in het vermarkten daarvan. Is hij druk bezig z’n eigen wielen uit te vinden, onwetend van zijn concullega’s die met vergelijkbare wielen bezig zijn (of die al lang hebben uitgevonden).

Ik geloof wel degelijk in de transitie naar de biobased society of een duurzame samenleving. Ik geloof in de samenwerking die aan het ontstaan is, de nieuwe ketens die worden gecreëerd, de inzet en het enthousiasme van alle betrokken partijen. Ik zie dat kringlopen worden gesloten en ben verheugd vanwege de integrale benadering die door het onderwijs wordt gekozen. Ik laat me verrassen door de ondernemer die zelf in gesprek gaat met de potentiële eindgebruikers in zijn keten. Ik zie de onmiskenbare signalen over groene groei, groeiende omzetten in duurzaam voedsel en een groeiend aantal prosumenten met bijvoorbeeld eigen zonnepanelen.

Tegelijkertijd vraag ik me af of we met z’n allen de juiste weg bewandelen. Immers, de transitie heeft nog lang niet het tempo bereikt dat we eigenlijk zouden willen. Dat kan zijn omdat wij er met z’n allen nog niet klaar voor zijn, of omdat we op het verkeerde spoor zitten. Of moeten we gewoon wat meer geduld hebben?

Wie het weet mag het zeggen! Ik houd me van harte aanbevolen voor alternatieve geitenpaadjes en help graag mee deze verder uit te diepen.

PS

Dit is mijn laatste blog als sr projectdeveloper (biobased) bij de Kennisalliantie. Per 1 augustus a.s. neem ik een afwijkende route waardoor u me veel minder zult aantreffen bij de diverse biobased bijeenkomsten. Mijn interesse naar de duurzame samenleving zal ik verder als zelfstandige gaan invullen. Daarnaast ga ik bijdragen aan de veiligheid van Nederland in de rol van omgevingsmanager in dienst van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.