Update ICT

Verslag en vervolg bestuurlijk overleg – Dutch it Delta

IT is een belangrijke economische sector in Zuid-Holland die hevig in verandering is. Of het nu gaat om telecom, zakelijke dienstverlening, de glastuinbouwsector of de verschillende activiteiten uit het haven-industrieel complex, voor innovatie in welke sector ook is IT van levensbelang. De ‘proof of concept’ – het doel van de eerste fase van het schaalsprongprogramma ICT & Telecom – wordt breed ‘bewezen’ geacht. Deze fase is met het opleveren van het rapport Dutch IT Delta afgerond.

Volgende stap is om de kansen die verkend zijn verder te ontwikkelen in samenwerking met het bedrijfsleven. In het voorjaar 2014 zal een overleg met het bedrijfsleven worden georganiseerd waarin deze cross-sectorale kansen met ICT verder worden verkend. Jacqueline Schardijn zal vanuit InnovationQuarter haar inzet voor de Dutch IT Delta voortzetten.

InnovationQuarter ondertekend letter of commitment voor het “Future Internet public private partnership” project (FI-ppp)

Samen met Wageningen Universiteit heeft de Kennisalliantie het afgelopen jaar hard gewerkt aan het samenstellen van een Europees consortium  voor het Europese 7de kaderprogramma (FP7) en het schrijven van een plan met als doelstelling om het MKB in de agrologistiek en horticulture sector te motiveren om nieuwe innovatieve ICT oplossingen te gebruiken voor het delen van digitale informatie en verbeteren van de samenwerking.

InnovationQuarter zal het project oa ondersteunen door:

-       deel te nemen aan matchmaking activiteiten van het project

-       te functioneren als doorgeefluik naar eigen stakeholders en het zakelijke netwerk

-       te zoeken naar mogelijkheden om een consortium op te richten tussen hortitech, health en ict om samen te werken in een FI-ppp project

-       te zoeken naar mogelijkheden om eigen activiteiten te linken met FI-ppp

Het plan is 10 december ingediend bij de Europese Commissie. Indien we de bit winnen zal InnovationQuarter een oproep doen naar de partners om mee te werken in projecten.