Update Biobased Economy

Succesvolle clusterregeling Biobased projecten

In de Economische Agenda Zuidvleugel is het thema Biobased Economy sterk vertegenwoordigd. Een groot aantal projecten heeft in de investeringsagenda co-financiering verkregen en er is een overkoepelend platform BioDelta Zuidvleugel opgericht. Aan het business plan daarvoor wordt op dit moment de laatste hand gelegd. Samen met InnovationQuarter gaat dit platform clustervorming stimuleren, ondernemerschap en innovatie bevorderen en initiatieven verbinden. Ook aan concrete projecten wordt steun geboden en daarmee is direct al een start gemaakt. Door middel van een clusterregeling van de provincie Zuid-Holland kunnen zes samenwerkingsprojecten starten met experimentele ontwikkeling en industrieel onderzoek.  In een tenderprocedure heeft de Kennisalliantie in de periode maart-mei met ruim 20 organisaties en partijen begeleid, waarvan uiteindelijk 9 consortia een aanvraag hebben ingediend. Op wat laatste formaliteiten na is nu bekend dat 6 consortia de gevraagde financiering ook daadwerkelijk krijgen en aan de slag kunnen. De 3 miljoen euro die ter beschikking stond is volledig benut en het totaal geïnvesteerde bedrag is ruim 11 miljoen euro.

De zes geselecteerde projecten zijn:

1.     Kringloop: het ontwerpen van een innovatieve reactor voor thermisch kraken van tuinbouwafval. Consortiumpartners: Van der Luyt Transport Holding (penvoerder),

Rutec Engineering, DVV Holding, Bi-Energy B.V., KP Holland V B.V., Akker Exotic Plants B.V., Arcadia B.V., Van den Berg Rose, Fa. Van den Ende Rozen, Bestplant, Maatschap Royal Roses , Kwekerij Meeslouwer, Meeuwenoord Recycling B.V., Oranje B.V.

2.     OP WEG – Valorisatie van pyrolysefracties uit bioraffinage voor de wegenbouw. Consortiumpartners:  Latexfalt B.V. (penvoerder), Nettenergy B.V., TU Delft

3.     Duurzame astaxanthine productie uit algen in de tuinbouw. Consortiumpartners: Stichting DLO/Wageningen UR Glastuinbouw (penvoerder), Lgem B.V., Groen Agro Control B.V, OCAP CO2 V.O.F.; Bunnik Plants Beheer B.V., Kwekerij Bosplant V.O.F., Newplant B.V.,  C.J.W. van der Lans beheer B.V, Bioriginal B.V.

4.     Ontwikkeling van een biobased tomatenverpakking. Consortiumpartners: Wageningen UR Glastuinbouw  (penvoerder), Hogeschool InHolland, Kenniscentrum Papier en Karton, Tomatenkwekerij Gebr. Duijvestijn, Tomatenkwekerij Lans Westland, Fytagoras, The Greenery, Telersvereniging Van Nature, Van Vliet Recycling

5.     Meer Uit Groen: ontwikkelen van een installatie te die verschillende soorten (natte) biomassa kan opwaarderen tot andere producten en omzetten in duurzaam opgewekte energie. Consortiumpartners: Wagro (penvoerder), F&H Crone B.V., DLV Plant B.V., Verkade Klimaat, Nettenergy, Ekodorp B.V., Binovations B.V.

6.     Ontwikkeling 4-D Biobased Applicaties. Consortiumpartners: Sublean B.V. (penvoerder), Caplean B.V., Verkerk groep, Da Vinci College, Weizigt Natuur- en Milieucentrum, Biosoil, Stichting DLO/Wageningen UR Glastuinbouw, AF&F B.V., Duurzaamheidsfabriek/Coöperatie ontwikkeling Leerpark

Sublean winnaar RABO MVO Award Drechtsteden 2013

50% van de uitslag werd bepaald door de jury en 50% door het publiek waarbij de Sublean Group als winnaar is gekozen. Een uitblinker op MVO én innovatie. Het bedrijf uit Sliedrecht heeft de doorbraaktechnologie 4-D Smart Surface ontwikkeld, toepasbaar op ieder bestaand en nieuw oppervlak zoals daken, gevels, weg- en spoorschermen, boardings en dijken, en zorgt eenvoudig voor een continue maatschappelijke en economische impact. Herkenbaar en aansprekend zoals het opwekken van lokale groene energie gecombineerd met bijvoorbeeld het schoonmaken van verontreinigde lucht, opvangen en hergebruiken regenwater, communiceren van reclame en informatie, beleven van cultuur en kunst, lokaal kunnen produceren van voedsel en biomassa uit algen. In de productieketen zijn harde criteria geformuleerd voor (herkomst van) materialen. Daarnaast investeren zij bijvoorbeeld in opleidingen van jongeren door actieve participatie in de Duurzaamheidsfabriek.