Kennisalliantie gaat op in Innovation Quarter

Het is zover. Met ingang van 1 januari 2014 gaan de activiteiten en medewerkers van de Kennisalliantie op in Innovation Quarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. De Kennisalliantie houdt na 10 jaar op te bestaan.

Het bestuur van de Kennisalliantie en al haar partners zijn een groot voorstander van deze transitie. Met Innovation Quarter krijgt Zuid-Holland een daadkrachtige organisatie die in staat is integraal bij te dragen aan versterking van de regionale economie met inzet op Marketing&Acquisitie, Ontwikkeling&Innovatie en Participatie&Financiering.

De Kennisalliantie heeft in de afgelopen 10 jaar met talloze activiteiten ingezet op het versterken van het organiserend vermogen op het raakvlak van kennis, innovatie en ondernemerschap. Het Kennisfestival, het op gang brengen van product marktcombinaties, het versterken van innovatienetwerken, met studiereizen, bijeenkomsten, projecten en innovatieprogramma’s.

In de afgelopen vijf jaar zijn, in goede samenwerking met Syntens (dat zelf op 1 januari 2014 samengaat met de Kamer van Koophandel), met de innovatieprogramma’s Kennisnetwerken en Kennisbruggen honderden ondernemers ondersteund bij hun ambities om te vernieuwen. In die periode hebben de medewerkers van de Kennisalliantie met hun proces- en projectmatige inzet ook daarnaast veel in beweging gebracht, waarbij Maritime Delta en Holland Rijnland Biobased zeker genoemd moeten worden.

We kijken terug op een mooie periode. Wat is opgebouwd, gaat niet verloren. Onze kenniseconomie vraagt in een steeds verder globaliserende wereld om blijvende versterking en stimulering. Dat lukt alleen als we de potentie van de gehele triple helix weten te benutten. Niet voor niets is het adagium van de Kennisalliantie: “Samen werken aan economische vernieuwing”. Het is aan Innovation Quarter om daar op door te pakken, met de medewerkers van de Kennisalliantie die met hun enthousiasme en gedrevenheid binnen de nieuwe organisatie voor u door gaan.

Wij danken u namens de Kennisalliantie voor de samenwerking, voor uw deelname, voor uw inzet.

Hoogachtend,

Namens Kennisalliantie

Nico van Buren,                                                                                      Bas Verkerk,

Directeur                                                                                                 Voorzitter