VIJF JAAR KENNISBRUGGEN: Geen brug te ver

Vijf jaar Kennisbruggen: ‘resultaten dankzij samenwerken’

Kennisbruggen is in 2008 in het leven geroepen om een brug te slaan tussen de kennis bij onderwijsinstellingen (studenten) enerzijds en het bedrijfsleven (mkb) anderzijds. Kennisbruggen is een samenwerking tussen Kennisalliantie en Syntens en is mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Commissie. Gedurende de projectperiode van Kennisbruggen zijn 286 Matches tot stand gekomen tussen hbo/wo-studenten en mkb-bedrijven (doelstelling: 280) en 63 Innovation Officers ingezet (doelstelling: 60). Daarnaast hebben 140 bedrijven tegen een geringe eigen bijdrage hoogwaardige kennis ingekocht middels de Kennisgift.

Afsluiting Kennisbruggen

Op 31 oktober 2013 vond de uitreiking van de Kennisbruggen Innovatieprijs 2013 plaats. Dit was tevens het afscheidsevenement van het project Kennisbruggen. Gastheer van de dag was Joris van Goudoever, Projectdeveloper Kennisbruggen. De dag werd afgesloten door Nico van Buren, Directeur Kennisalliantie. Het evenement werd omlijst door betoverend entertainment van Richard Stooker Magician; om te benadrukken dat met enige verbeeldingskracht meer mogelijk is dan je denkt.

Tijdens dit afscheidsevenement hield HBO Maritieme Delta een presentatie, gevolgd door pitches van de genomineerde studenten. De eer was aan de gasten om, middels live voting, te stemmen op hun favoriet voor de Kennisbruggen Innovatieprijs 2013. Hieronder blikken wij terug op het evenement en op vijf jaar Kennisbruggen, stellen wij de gekozen winnaars aan u voor en delen wij de mening van geïnterviewde studenten en ondernemers met u, evenals hun suggesties voor de toekomst.

Tijdens zijn toespraak benadrukte Nico van Buren het belang van samenwerken: “De doelstellingen zijn gehaald en daar zijn we trots op. Het belang van samenwerken tussen bedrijfsleven en onderwijs is nogmaals aangetoond. De mooie resultaten zijn mogelijk geworden door samen te werken met onze convenantpartners: de regionale hogescholen, universiteiten en de bedrijven. Alleen door de handen in elkaar te slaan worden overtreffende prestaties geboekt. Wij bedanken alle betrokken partijen voor hun positieve bijdragen en energie. De basis is gelegd en vraagt erom verder uitgebouwd te worden. In 2014 wordt Kennisalliantie geïntegreerd in de regionale ontwikkelingsmaatschappij ROM-Zuidvleugel. Al stopt Kennisbruggen als project, het ‘werkwoord’ Kennisbruggen blijft bestaan en zal door anderen verder moeten worden vormgegeven”.

Winnaars Kennisbruggen Innovatieprijs 2013

Na de pitches van de genomineerden, sprak het publiek de voorkeur voor een winnaar uit middels live-voting: Lars van Staalduinen en Barend de Wit (Hogeschool Rotterdam, Logistiek en Technische Vervoerskunde) wonnen daarmee de Kennisbruggen Innovatieprijs 2013. De opdrachtgever Interaxi had samen met IPCW, een samenwerkingsverband van vijf plantenexporteurs, de volgende vraag neergelegd bij Lars en Barend: ‘Wat is er nodig om kwekers te overtuigen van de toegevoegde waarde van het gebruik van RFID technologie in de aanvoerlogistiek van de sierketen?’

In het advies wordt uiteengezet waarom concurrerende plantenexporteurs meer zouden moeten samenwerken en investeren in een systeem met RFID-tags, waarmee het transport van planten in de gaten gehouden kan worden. Dit plan was overtuigend en praktisch toepasbaar en kon rekenen op een meerderheid van de stemmen. De twee oud-studenten zijn blij met de Kennisbruggen Innovatieprijs 2013. ‘Het is een bekroning op een half jaar stage’, aldus Barend.

Timo Boonstra (Hogeschool Rotterdam, Logistiek en Technische Vervoerskunde) is tweede geworden dankzij zijn advies voor Internationaal Transportbedrijf Overbeek BV. Zijn innovatie had betrekking op een rapportagetool in de vorm van een managementdashboard.

Studenten en bedrijven aan het woord over Kennisbruggen

Tijdens het afscheidsevenement werden aanwezigen geïnterviewd door Explorare over hun ervaringen met Kennisbruggen. Hieronder treft u een greep uit de reacties.

De heer De Jong van Interaxi (de opdrachtgever van de winnaars van de Kennisbruggen Innovatieprijs 2013) is zeer te spreken over de bijdrage die Kennisbruggen heeft geleverd voor het tweede jaar op rij. “Bij voorkeur moet er één loket zijn waarbij ondernemers terecht kunnen met hun innovatievraagstukken. Ondernemers moeten ontlast worden. Matches tussen studenten en bedrijven moeten snel en makkelijk geregeld worden zonder teveel gedoe. Ondernemers hebben gewoonweg geen tijd om talent te spotten en aan zich te binden voor een afstudeeropdracht.”

Hogeschool Rotterdam was, als convenantpartner, vanaf het begin nauw betrokken binnen Kennisbruggen. Er werd al samengewerkt met Syntens en door de toetreding binnen Kennisbruggen werd het bereik van studenten naar ondernemers vergroot. Mevrouw Heinerman-Leijdekker van Hogeschool Rotterdam: “De contacten zijn op uitstekende wijze begeleid door Syntens en door Joris van Goudoever. Het is positief dat de doelstellingen van Kennisbruggen zijn bereikt en dat er meer contact is gekomen tussen Hogeschool Rotterdam en collega Hogescholen en Universiteiten. Verder zijn er door Kennisbruggen binnen de Hogeschool Rotterdam nieuwe werkvormen ontdekt en is de populariteit van enkele opleidingen toegenomen.”

Syntens heeft gedurende de projectperiode van Kennisbruggen de bemiddeling van de studenten verzorgd. Student Timo Boomstra is door Syntens gekoppeld aan Internationaal Transportbedrijf Overbeek. “Timo heeft een geweldige bijdrage geleverd en een fantastische job gedaan”, aldus de heer Overbeek. Timo realiseert zich goed dat zijn participatie binnen Kennisbruggen een grote plus is op zijn cv. “Alleen al het doen van mijn pitch, was een geweldig leermoment omdat ik dit nog nooit eerder had gedaan. Vooral Maurice Kriatkow van Syntens heeft mij op verschillende momenten geweldig geholpen, ik heb veel aan zijn inzet te danken”, aldus Timo.

Lessons learned

Tijdens het afscheidsevenement van Kennisbruggen is wederom gebleken dat zowel ondernemers als studenten meerwaarde zien in een initiatief als Kennisbruggen. Kennisbruggen heeft een vliegwielfunctie gehad; er is iets in beweging gebracht en nu moet het worden overgenomen door bestaande partijen. Nu de basis is gelegd, kan het regionale en fijnmazige ecosysteem verder groeien. ROM-Zuidvleugel zal daarin een belangrijke rol spelen. De suggesties die de bezoekers van het evenement willen meegeven aan partijen die Kennisbruggen willen voortzetten luiden als volgt:

  • houd de drempel zo laag mogelijk voor ondernemers;
  • bij voorkeur één loket om alles te regelen voor ondernemers;
  • investeer in relaties en onderhoud het fijnmazig regionaal netwerk;
  • de samenwerking tussen student en ondernemer moet leiden tot een win-win situatie;
  • blijf continu communiceren door het jaar heen;
  • bewaak en stimuleer de betrokkenheid van alle convenantpartners, door de diversiteit aan belangen expliciet te maken en op elkaar af te stemmen.

 Blijf op de hoogte

Kennisbruggen als project stopt maar Kennisbruggen als werkwoord blijft bestaan. Via deze nieuwsbrief en de website kennisbruggen.nl houden wij u op de hoogte van de afronding van het project en over de introductie van ROM-Zuidvleugel. Voor vragen over Kennisbruggen kunt u terecht bij Joris van Goudoever, projectdeveloper Kennisbruggen bij de Kennisalliantie. Telefoon: 015-284 04 87 of stuur een bericht naar vangoudoever@kennisalliantie.nl. Lees hier een interview met Joris van Goudoever met een terugblik op vijf jaar Kennisbruggen.

Met speciale dank aan:

Wij willen u, lezer van onze nieuwsbrief, hartelijk bedanken voor uw interesse in Kennisbruggen. Onze convenantpartners, studenten en bedrijven bedanken wij voor de fijne, succesvolle samenwerking. Met betrekking tot de Kennisbruggen Innovatieprijs 2013 willen wij onze speciale dank uitspreken aan:

-        Genomineerde bedrijven en studenten:

  • Internationaal Transportbedrijf Overbeek B.V. en student Timo Boomstra (Hogeschool Rotterdam bij de opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde).
  • Vereniging Natura Herstellers (VNH) en studenten Mark van Os, Dennis van Eeren, Nick Verduin en Syb Wagenvoord (Hogeschool van Rotterdam, Bedrijfseconomie).
  • Interaxi en studenten Lars van Staalduinen en Barend de Wit (Hogeschool Rotterdam, Logistiek en Technische Vervoerskunde).

-        Explorare, voor het houden van interviews tijdens het afscheidsevenement.

-        Hogeschool Rotterdam, voor hun uitzonderlijke bijdrage aan het project.

-        Duco Volker (Creative Solutions) voor het filmen en vastleggen van prijsuitreiking.

-        Richard Stooker Magician (R.S.Magic), voor het duizelingwekkende entertainment.

-        De organisatoren van de uitreiking Els de Visser en Annette van Elswijk (Kennisalliantie)

En uiteraard onze (convenant)partners:

 

 

 

 

 

 

www.kennisbruggen.nl