Uitnodiging kennismiddag ‘Algenteelt in de glastuinbouw’ – 12 December

Wageningen UR Glastuinbouw heeft de afgelopen drie jaar gewerkt aan “Algen in de tuinbouw” samen met tuinders, toeleveranciers en met financiële ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken, het Productschap Tuinbouw en diverse bedrijven. Wij nodigen uit voor een kennismiddag voor tuinders en marktpartijen.

Op de kennismiddag zal een realistisch toekomstbeeld voor “Algen in de glastuinbouw” worden gedeeld. Wat is er mogelijk? Wat is er niet mogelijk? Hoe kan de teelt van algen op het eigen tuinbouwbedrijf worden ingepast? Kan ik nu al duurzaam en economisch rendabel algen produceren? Wat zijn de toekomstige uitdagingen voor de tuinbouwsector met betrekking tot algen? Welke producten zijn het meest interessant voor marktpartijen? Tijdens lezingen, discussies en bezoek van de kennismarkt zullen deze vragen worden beantwoord. Tevens is er gelegenheid om onze algenteeltsystemen in Bleiswijk te bezichtigen.

Programma:

12:30 uur    Inloop met Koffie/Thee

13:00 uur    Opening door dagvoorzitter burgemeester Ewald van Vliet, gemeente Lansingerland

13:15 uur    Inleiding Algen in de tuinbouw – het groene goud? Rabobank

13:45 uur    Algen in de tuinbouw – wat is technisch mogelijk en economisch verantwoord? Silke Hemming, Wageningen UR

14:15 uur    Teler aan het woord – het perspectief van algenteelt voor ondernemers, Wilko Wisse, Lans

14:30 uur    Behoefte uit de industrie – nieuwe producten uit algen, Eugene Roebroek, Lgem

15:00 uur    Koffie/Thee15:30 uur    Bezoek kennismarkt stands van toeleveranciers en marktpartijen

16:00 uur    Bezoek aan algenreactoren Wageningen UR

16:30 uur    Afsluiting en borrel

Hier vind u de uitnodiging kennismiddag algen 12 december. Aanmelden graag vóór 6 december per mail via jose.frederiks@wur.nl. De kennismiddag vind plaats op de locatie van Wageningen UR Glastuinbouw, Violierenweg 1 in Bleiswijk.

Wilt u uw bedrijf en producten presenteren aan de deelnemers? Neemt u dan contact op met Silke Hemming via silke.hemming@wur.nl