De tuinbouw als leverancier van natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen

 

30 oktober 2013

De Westlandse Druif, Monster

Nederlandse tuinbouwgewassen bevatten een scala aan plantenstoffen die het gewas zelf beschermen tegen ziekten en plagen. Uit diverse studies blijkt dat in (reststromen van) Nederlandse tuinbouwgewassen plantenstoffen zitten met pesticidewerking:

 • In een praktijkexperiment is aangetoond dat fracties in het perssap van tomatenstengels fungicide activiteit vertonen
 • In de literatuur is beschreven dat fresia’s hoge concentraties linalool bevatten en dat in gerbera de stoffen parasorboside en gerberine voorkomen. Al deze plantenstoffen vertonen insecticidewerking

Is ‘de plant als producent van natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen’ voor de toekomst een rendabel business model voor de Nederlandse tuinbouw?

Betreft dit alleen het benutten van reststromen of kunnen we ook gericht planten telen voor de productie van plantenstoffen met pesticidewerking?

In dit symposium willen we dit vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken belichten:

Vanuit de marktvraag:

 • Welke gewasbeschermingsvraagstukken spelen er in de tuinbouw
 • Voor welke chemische gewasbeschermingsmiddelen is dringend behoefte aan vervanging door Gewasbeschermingsmiddelen van Natuurlijke Oorsprong (GNO’s)

Vanuit de gewasbeschermingsmiddelenproducenten:

 • Welke kansen en mogelijkheden zien zij
 • Welke eisen / randvoorwaarden zijn van toepassing

Vanuit het aanbod: De plant als producent van natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen

 • Resultaten database studies
 • Resultaten onderzoek fungicide activiteit in reststromen tomatenstengels

Vanuit wet- en regelgeving:

 • Wat is er nodig voor (snelle) toelatingsprocedures
 • Waar zitten knelpunten die moeten worden opgelost

Vanuit het toekomstperspectief

 • Mogelijkheden om door veredeling en gecontroleerde teeltomstandigheden (stress) de concentraties plantenstoffen met pesticidewerking positief te beïnvloeden.

PROGRAMMA

Aanvang: 13.30 uur
Einde: 18.00 uur

Wij vragen een bijdrage ad. 25 euro excl. 21% BTW voor uw deelname.

DEELNEMEN?

Stuur een e-mail naar miranda.de.regt@plantenstoffen.nl met daarin uw bedrijfsgegevens, naam en functie.