Nieuwe uitdagingen voor Hester Faber

Met ingang van 1 augustus 2013 zal de inzet van Hester Faber op het thema Biobased economy beperkt worden. Vanaf die datum gaat ze aan de slag als omgevingsmanager bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Naast deze nieuwe functie blijft ze zich inzetten om de transitie naar een duurzame samenleving (waar biobased een belangrijk onderdeel van uitmaakt) vorm te geven. Namens de Kennisalliantie zal Hester ca 1 dag/week besteden aan het Platform. Ze zal zich specifiek richten op het opbouwen en invullen van het organiserend vermogen: het leggen van verbindingen tussen de pijlers en thema’s, projecten, programma’s en regio’s.  In nauwe samenspraak met de regionale partners blijft de Kennisalliantie zo meewerken aan de opbouw van het Platform BioDelta Zuidvleugel. In aanloop naar de ROM-Z, die per 1 januari 2014 van start gaat, wordt de inzet van de Kennisalliantie op het thema BioBased later dit jaar opnieuw ingevuld.  U kunt de actuele ontwikkelingen blijven volgen via onze  website (programma biobased economy).