Kennisalliantie gaat op in ROM Zuidvleugel


1 januari 2014 gaan de Kennisalliantie en Science Port Holland op in de Regionale Ontwikkelings Maatschappij. De kennis, kunde en ervaring van de Kennisalliantie wordt door onze medewerkers in 2014 meegenomen naar dit voor onze regio nieuwe en zo belangrijke instrument. De Kennisalliantie vormt de basis voor de afdeling Ontwikkeling en Innovatie. Daarmee is de continuïteit van de lopende activiteiten niet alleen gewaarborgd, door nauwe samenwerking met de overige afdelingen in de ROM kunnen innovatie en ondernemerschap in de regio nog sterker worden gestimuleerd.

Participatiefonds

Een van de grootste problemen voor innovatieve bedrijven in Zuid-Holland is financiering. Het gaat dan vooral om ondernemingen met een bewezen schaalbaar concept, die veel kunnen bijdragen aan groei van werkgelegenheid en economie in de regio. Zij moeten vaak nog fors investeren in de ontwikkeling van bedrijf, productie en marketing, maar krijgen geen financiering los van banken of private investeerders. Provincie, gemeenten, kennisinstellingen en het Rijk steken samen 27  miljoen  euro in het oprichten van een participatiefonds als onderdeel van de ROM. Met het fonds kunnen veelbelovende innovatieve bedrijven in Zuid-Holland nog beter worden ondersteund in hun behoefte aan financiering.

Het participatiefonds is een zogeheten revolverend fonds. Dat betekent dat het ingelegde vermogen uiteindelijk op peil zal moeten blijven door het rendement van de investeringen. Het is de bedoeling dat het fonds de komende jaren uitgroeit tot een niveau van circa 100 miljoen euro.

Europese topregio

Overheden, kennisinstellingen en bedrijven in Zuid-Holland hebben gezamenlijk de ambitie om deze regio – nu een subtopper – uit te laten groeien tot Europese topregio. Om dat te bereiken zullen partijen effectiever moeten samenwerken en hun slagkracht vergroten, zegt gedeputeerde Govert Veldhuijzen (Economie): “Met de oprichting van een ontwikkelingsmaatschappij kunnen we de versnipperde activiteiten op het gebied van ontwikkeling & innovatie en marketing & acquisitie bundelen en meer slagkracht genereren. In veel andere regio’s zijn deze functies al ondergebracht in de ontwikkelingsmaatschappij”.

Drie pijlers

De concrete behoeften en vragen van bedrijven vormen het uitgangspunt voor de activiteiten, projecten en programma’s die de ROM Zuidvleugel gaat ontplooien. De werkzaamheden van de ROM Zuidvleugel vallen uiteen in 3 kerntaken:

  1. Marketing (positionering, profilering en ‘branding’ van de regio) en internationale acquisitie.
  2. Stimuleren van ontwikkeling en innovatie.
  3. Organiseren van een revolverende financierings- en participatiefunctie.

De ROM Zuidvleugel gaat zich niet bezighouden met ontwikkeling, realisatie of herstructurering van bedrijventerreinen en grondontwikkeling en/of -exploitatie.

Focus

De ROM wil zich richten op de sterke economische sectoren van Zuid-Holland die zich met (nieuwe) technologie bezighouden. Daarbij gaat het in Zuid-Holland om cleantech (biobased, deltatechnologie en infrastructuur & mobiliteit), medische technologie en security.
De geografische focus van de ROM richt zich op de gehele provincie Zuid-Holland.