Smart technology; een belangrijke cross-sectorale pijler in de regio Zuid-Holland

‘Smart technology’, de nieuwe benaming voor ICT in combinatie met Instruments, is een waardevol onderdeel binnen de regionale economie van Zuid-Holland. 

Er blijkt, uit de recente uitkomsten dat er méér dan 58.000 werknemers direct werkzaam zijn binnen deze sector en dat de toegevoegde waarde  aan de regionale economie rond de 6 euro miljard bedraagt. Vanuit ondernemers ligt er tevens een concrete vraag voor meer inzicht in kansen die slimme ICT-technieken bieden door deze toe te passen binnen andere sectoren, de zogenaamde cross overs. Het vergroten van de bewustwording van de potentie van Smart Technology in de regio Zuid-Holland is hierin een speerpunt.

Dit zijn slechts enkele van de conclusies die de Kennisalliantie deze week heeft gepresenteerd naar aanleiding van de Proof-of-Concept fase voor het programma; Dutch IT Delta.  Het programma dat is opgestart in opdracht van de Provincie Zuid-Holland, Stadsgewest Haaglanden, de gemeenten Delft, Rotterdam, Den Haag, Leiden, en de ICT-kringen biedt inzicht in de kansen voor ICT in de regio.

Dit gepresenteerde plan legt de basis om aan de slag te gaan met concrete projecten en om de bewustwording van de potentie Smart technology verder te vergroten. Houd onze nieuwsbrief en website in de gaten voor de nieuwste ontwikkelingen binnen het programma.

Interesse in onze bevindingen of vragen? Neem contact op met Jacqueline Schardijn van de Kennisalliantie via (015) 284 04 87.