Clusterregeling Zuid-Holland: Biobased

Op 30 mei sloot de mogelijkheid om in te schrijven voor de vijfde en laatste tender van de clusterregeling van de Provincie Zuid-Holland. Deze tender is bestemd voor innovaties binnen het thema Biobased.

Vanaf begin maart tot eind mei hebben ruim 20 organisaties of consortia zich gemeld bij het Kenniscentrum Plantenstoffen en/of de Kennisalliantie voor advies en feedback op hun plannen. Uiteindelijk hebben negen partijen een subsidieaanvraag ingediend. De verwachting is dat de beschikbare 3 miljoen euro volledig ingezet kan worden ten gunste van BioBased initiatieven in de Zuidvleugel.