Healthcare Innovation & ICT | 12 april 2013

De Kennisalliantie werkt in opdracht van verschillende lokale overheden, Stadsgewest Haaglanden en provincie Zuid Holland aan de ontwikkeling van een nieuw regionaal programma. Onder de werktitel Dutch IT Delta zijn we op zoek naar meerwaarde van ICT in andere sectoren.  Vandaag gaan we op zoek naar innovaties in de Health & Life Science sector.

Healthcare Innovations & ICT
Biedt de technologische trend van Internet of Things kansen om problemen in de groeiende zorgsector het hoofd te bieden? Kan zorg met een hogere kwaliteit en efficiënter worden aangeboden door gebruik te maken van sensortechnologieën, personal tracking en quantified self? Hoe zorgen we dat de technologische ontwikkelingen worden geïmplementeerd in de zorg? Na 3 inspirerende lezingen gaan we graag met u in discussie om kansen te verkennen hoe we  ICT kunnen toepassen binnen de zorg. Wat is de winst voor patiënt, ondernemer en zorginstelling? Hoe wordt draagvlak gecreëerd bij zorginstellingen én patiënt?

Programma
9.15-9.30             Inloop

9.30 – 9.50           Marleen Goumans (Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam)
‘Alleen bij een juiste introductie kan zorgtechnologie een verbindende rol spelen’.
Marleen deelt haar ervaringen aan de hand van het project Tamboerijn: Tamboerijn is een project waarbij zelfredzaamheid en welzijn van burgers door middel van community vorming, e-health en domotica wordt ondersteund. Vanuit dit project wordt burgers aangeleerd gebruik te maken van deze applicaties.

 9.50 -10.10          Jan Peter Larsen (directeur Sense-Os)
‘Biomedische sensoren helpt je om data over je eigen gezondheid te verzamelen’.
Wil je controle over je bloeddruk, hartslag, slaappatronen, gewicht, bloedsuiker, etc.? Sense helpt je om data over je eigen gezondheid te verzamelen. Door alle data uit verschillende sensoren te verzamelen in CommonSense, kun je de informatie over je eigen gezondheid verrijken, eventueel in combinatie met andere databronnen. Correleer bijvoorbeeld je slaappatronen met de beurskoers, of zie hoe je hartslag wordt beïnvloed door lichamelijke inspanning.  

10.10- 10.30       Berend Albers (afstudeeronderzoek iVitality bij Rotterdam Community Solutions)
‘Ondernemers in e-health apps  kunnen grote impact hebben op leven van patiënt en artsen’.
Er zijn verschillende manieren om over het gebruik van technologie na te denken, bijvoorbeeld als neutraal instrument. Maar, om technologie als neutraal instrument te zien doet geen recht aan de grote veranderingen die we momenteel in de zorg zien. In plaats daarvan is het zinnig de invloed van technologie in kaart te brengen. Door technologie te beschouwen als medium tussen arts en zorg, tussen patiënt en zorg, en tussen arts en patiënt wordt duidelijk dat technologie niet neutraal is.

10.30- 12.30       Discussie

Locatie
WORM Rotterdam
Boomgaardsstraat 71, 3012 XA Rotterdam
Voor de routebeschrijving verwijzen wij u naar www.worm.org/sheets/view/72

Doelgroep
De bijeenkomst is bedoeld voor zorginstellingen, kennisinstituten, ondernemers die mee willen denken over innovaties in de zorg. Na afloop van de bijeenkomst worden de belangrijkste uitkomsten schriftelijk naar de deelnemers teruggekoppeld.

Inschrijven
Graag inschrijven vòòr woensdag 10 april via het volgende mailadres secretariaat@kennisalliantie.nl, uiteraard kunt u uw aanwezigheid ook telefonisch doorgeven, het telefoonnummer is
(015) 284 04 87.