Valorisatieprogramma Deltatechnologie van start!


Op 8 november 2012 is de EFRO- subsidie toegekend aan het Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water. Dit 2,5 jaar durend programma versterkt het deltacluster onder andere door:

 

 

 

  • het initiëren en realiseren van innovatieve projecten en showcases samen met consortia van bedrijven, kennisinstellingen en overheden;
  • het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in de regio en sector;
  • het verbeteren van starterondersteuning in de sector;
  • het bevorderen van meer en betere afstemming en samenwerking tussen verschillende partijen.

Het programma zal leiden tot:

  • groei in investeringen, omzet en bedrijvigheid in het cluster;
  • het vergroten van het export potentieel voor internationale delegaties;
  • een toename van de instroom bij water- en deltatechnologie opleidingen.

 

Penvoerder TU Delft Valorisatie Center trekt het programma. Een team van project developers van de Kennisalliantie neemt het initiëren en realiseren van innovatie projecten in samenwerking met consortia van verschillende partijen voor haar rekening. Daarmee bouwt het programma voort op de succesvolle aanpak van Delft Blue Technology en stelt het ons in staat om die aanpak op te schalen en in een bredere regio uit te zetten.

De samenwerking van in totaal 17 partners is een belangrijke bouwsteen voor een krachtig en internationaal aansprekend cluster en sluit aan op de plannen van de Zuidvleugel en het Topsectorenbeleid.