Proof of Concept ‘Dutch IT Delta’

De IT-sector zorgt voor de helft van de productiviteitsgroei in Europa. Dat kan nog veel beter als bedrijven samenwerken aan een innovatieagenda met concrete ICT-projecten voor verschillende bran­ches en sectoren.

Tijdsduur project:

1 oktober 2012 tot 1 april 2013 waarna een korte verlenging eventueel nog mogelijk is.

Doel van dit ICT programma:

IT in de Zuidvleugel als merk herken­baar maken waardoor economische meerwaarde in deze sector én binnen de Zuidvleugel gecreëerd wordt.

Activiteiten:

 • ‘Dutch IT Delta’ uitbouwen tot een herkenbaar merk in binnen- en buitenland.
 • Een website zal in maart gelanceerd worden.
 • Ontwikkelen van een sectoroverstijgende portfolio van IT innovatieprojecten in de regio
 • Inzichtelijk maken van Zuid Hollandse IT bedrijven en hun profielen
 • Organiseren van ronde tafel bijeenkomst om hypothese van de onderzoeksresultaten te toetsen en hiaten in leerlijnen IT op te sporen en oplossingen bedenken.
 • Inventariseren van cross-sectorale kansen die in de Uitvoeringsfase uitgewerkt kunnen worden in een project
 • Innovatiekansen van huidige pareltjes naar andere sectoren in beeld brengen die in de Uitvoeringsfase uitgewerkt kunnen worden in een project.
 • Toegang tot markt voor IT vergroten, internationale topspelers in beeld brengen.

Resultaat van de proof of concept:

 • Dutch IT Delta is in de markt gezet
 • Portfolio met IT parels is gevuld
 • Cross-sectorale kansen zijn verkend
 • Uitvoeringsprogramma voor de volgende fase is geschreven.

Programmapartners zijn:

Stadsgewest Haaglanden, de gemeenten: Delft, Rotterdam, Den Haag, Haaglanden Leiden, de Provincie Zuid-Holland. De ICT-kringen Delft, Leiden, Den Haag en Zoetermeer worden betrokken bij de uitvoering van het pro­gramma.