TNO start Open Innovatie Centrum maritiem en offshore

TNO start in 2013 met een open innovatiecentrum voor de maritieme en offshore sector voor bedrijven en kennisinstellingen. Hierin kan onderzoek gedaan worden naar onder andere duurzaam en veilig winnen van grondstoffen en energie op grote diepte en onder hoge druk. Als wetenschap en bedrijfsleven samen werken, profiteert de hele maritieme sector hiervan. 

 

Het open innovatiecentrum komt voort uit het innovatiecontract van de Topsector Water. Een nieuw onderdeel is een hyperbarisch testcentrum waarnaar TNO een haalbaarheidsstudie heeft gedaan. Dit is een unieke tank van grote afmetingen waarin onder zeer hoge druk (tot 600 bar) fundamenteel en toegepast onderzoek wordt gedaan. Met deze faciliteit neemt Nederland straks mondiaal een koppositie in.

Sub sea processing

Daarnaast kan onderzoek gedaan worden naar de zeebodem infrastructuur, waaronder het zogeheten ‘sub sea processing’. Want de offshore gebruikt steeds meer installaties voor de winning van delfstoffen onder water. Dankzij de beoogde faciliteiten in het open innovatiecentrum zijn testen onder zeer hoge druk mogelijk voor:

  • ontgraving op grote diepte
  • het bezwijken of vermoeien van materialen in constructies en pijpleidingen, prestaties van sensoren
  • het gedrag van onderwatermotoren en diepwater lassen

De kennis die in dit innovatiecentrum wordt ontwikkeld zorgt ervoor dat Nederland in de wereldtop blijft. Het centrum komt waarschijnlijk op de RDM-campus in Rotterdam, waar ook de vestiging van het hyperbarisch testcentrum is gepland.