Innovatieprojecten van de Kennisalliantie helpen ondernemers aan nieuwe markten en meer omzet

In lijn met de topsectoren en de agenda Zuidvleugel versterkt de Kennisalliantie de innovatiekracht van Zuid-Holland. Dat doen we door belangen, wensen en behoeften van ondernemers, onderzoek/onderwijs en overheid – de zogeheten triple helix – integraal op elkaar af te stemmen en te verbinden. Hierdoor versnellen kennisstromen en neemt de innovatiekracht toe.

 

Veel Zuid-Hollandse bedrijven zijn internationaal marktleider. En Zuid-Holland heeft kennisinstellingen die in de wereldtop horen. Om deze kracht nog beter te kunnen benutten is gerichte samenwerking nodig tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven: de zogeheten triple helix samenwerking.

Programmatische samenwerking

Het eerste triple helix consortium Delft Blue Technologie is opgericht door de Kennisalliantie en zo succesvol vanwege het grote aantal innovatieprojecten dat hieruit ontstond, dat het nu in uitgebreide vorm wordt voortgezet in het Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water. Deze programmatische aanpak zet de Kennisalliantie sinds 2011 structureel in voor het verbinden van partijen in innovatieprogramma’s en -projecten op de volgende thema’s:

 • Watertechnologie
 1. Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water
 2. Maritieme Campus
 • Biobased economy
 1. Platform BioDelta Zuidvleugel
 2. Biobased Economy Holland Rijnland
 • ICT
 1. Dutch IT Delta
 • Greenports
 1. Agrologistieke keteninnovatie
 2. Greenport Campus

Vraaggestuurd

Veel innovatieprojecten die uit de consortia ontstaan, zijn vraaggestuurd. Onderzoeksinstellingen als Deltares en de TU Delft worden regelmatig gevraagd om onderzoek te doen waardoor onderzoekers en ondernemers samen werken in projecten. Daarnaast zijn overheden vaak betrokken bij innovatieprogramma’s en projecten met regels en beleid.Daarnaast heeft de overheid ook onderzoeksvragen die in een project worden uitgewerkt tot een concrete innovatie.

 

Onder het consortium starten talloze innovatieprojecten

De Kennisalliantie is onafhankelijk en daarom is het voor overheden en onderzoeksinstellingen eenvoudig om onze expertise in te roepen. Onze project developers scouten innovatiekansen en projectideeën. Zetten die om in een triple helix innovatieprogramma waaronder talloze projecten van start gaan. Aan de projecten nemen ook ondernemers deel die geen consortiumpartner zijn. Deze programmatische werkwijze resulteert in showcases met (inter)nationale marktwaarde. Hiermee realiseren we niet alleen de ambities van de Zuidvleugel maar ook van de ‘BV Nederland’.

Zuid-Holland als test/demo-gebied

Veel innovaties die in de regio ontstaan, hebben internationale marktwaarde. Greenports, watertechnologie, ICT. Het zijn allemaal sectoren die internationaal in hoog aanzien zijn. Bovendien is het vaak zo dat als het hier werkt, het overal werkt. Daarom komen er steeds meer test- en demonstratieruimten waar innovaties getest en geëtaleerd kunnen worden. Handelsmissies uit het buitenland zien hier live wat de innovatie kan betekenen voor hun eigen land.

Wat doet de Kennisalliantie voor u

Of het nu een innovatieproject betreft, een diepteonderzoek, of het aanjagen en begeleiden van een innovatieprogramma: de Kennisalliantie vertaalt uw ambitie naar ‘wat kunnen we dan morgen echt gaan doen met elkaar’. Wilt u een specifieke fase van het innovatieproces door ons laten uitvoeren? Dat kan. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Kijk op de productenpagina of neem contact met ons op.

Onze manier van project- en procesmanagement zorgt voor

 • meer kennisvalorisatie
 • meer innovatie
 • meer bedrijvigheid
 • meer investeringen
 • meer bruto regionaal product

Meer informatie