Pieter van Genuchten blikt vooruit op ICT-innovatieprogramma

Ruimtevaart is een mooie metafoor voor wat we met het ICT-programma willen bereiken. De ruimtevaart heeft een gigantische technologische versnelling teweeg gebracht, Iedereen kent Tefal als aardse toepassing van de ontbijtbordjes in de Apollo’s. En Kevlar dat supersterk en licht gebruikt wordt voor onder andere kogelvrije vesten. 

De globale concurrentiestrijd kan je alleen maar winnen door slimmer te zijn en nieuwe dingen uit te vinden, beter gebruik te maken van beschikbare technologieën en – vooral – beter samen te werken. Daarnaast heb je een zekere schaal nodig. Porter zei  ’think global, act local’. In Europa vertalen we ‘local’ naar de regio. Op regionale schaal zijn mensen makkelijker in staat om elkaar te ontmoeten. Een eerste vereiste voor de overdracht van ideeën.

ICT zie ik als bron van ideeën en als middel voor de versterking van de contacten tussen producenten en gebruikers. Want de ICT werkt nog steeds niet vlekkeloos: “Houston, we have a problem!” (Apollo 13). Er is dus nog een hoop werk te doen en daarmee geld te verdienen. Wat we hier met elkaar uitvinden, kunnen we elders in de wereld verkopen. Ik zou zeggen ‘invent local, export global’.

 

De Kennisalliantie kwam met een plan om die noodzakelijke samenwerking en ideeënoverdracht te versterken: de € 50.000 bijdrage van het Stadsgewest Haaglanden maakte de ontsteking van de eerste trap mogelijk. We have lift off! En nu de rest.

Pieter van Genuchten, sectorhoofd economie Stadsgewest Haaglanden