Bestuurlijke nieuwsflits oktober 2012

In de nieuwsflits van deze maand

  • De Kennisalliantie in de ROM Zuidvleugel
  • Platform BioDelta Zuidvleugel
  • Getijdencentrale Grevelingen voorziet 50.000 huishoudens van stroom
  • FloodProof Holland is ingericht
  • Valorisatieprogramma Deltatechnologie
  • Maritieme Campus versterkt de maritieme sector
  • Consortium ICT bekrachtigd
  • Agrologistiek vernieuwt; win-winsituatie voor alle partijen
  • Innovatie Demonstratie Centra voor de Greenports

De bestuurlijke nieuwsflits is een uitgave van de Kennisalliantie. De Nieuwsflits wordt verzonden aan bedrijven, overheids- en kennisinstellingen in Zuid-Holland en verschijnt vier keer per jaar.