Maatregelen vergroten slagkracht Kennisalliantie

De Nederlandse innovatiekracht kan verder omhoog. Dit vraagt om de specialistische inzet en verbindende kracht van onafhankelijke partijen als de Kennisalliantie. We hebben gekozen voor vier schaalsprongprogramma’s: Water & Delta, ICT & Telecom, Biobased Economy en Greenports. Wij helpen Zuid-Holland om het enorme potentieel aan innovatiekracht van deze sectoren, nationaal en internationaal verder uit te bouwen.

Er zijn doelen afgesproken in een meerjarig commitment met de bestuurlijke partners. Het beoogde resultaat is een organisatie met meer slagkracht die de regionale economie flink versterkt. De cijfers van 2010 tonen aan dat onze project developers bijdragen aan baanbrekende innovaties van ondernemers en kennisinstellingen.

Dit zorgt voor nieuwe investeringen, meer kennisvalorisatie naar het MKB en dus meer winst voor bedrijven en een flinke bijdrage aan het bruto regionaal product. Wij zorgen ervoor dat Zuid-Holland zich onderscheidt op kennis en toegevoegde waarde.
Nico van Buren, directeur Kennisalliantie

Kennis, focus en massa

Wil de BV Nederland welvarend blijven dan moeten we snel naar de bovenste treden van de internationale kennisladder klimmen. Dit betekent voor de Kennisalliantie: snel schakelen, de belangen van programmapartners bundelen, bindende afspraken met een concrete investeringsagenda maken en innovatieprojecten aanjagen waardoor nieuwe kennis wordt omgezet in internationaal aansprekende innovaties! De Kennisalliantie heeft de kennis, focus en massa om het aanjagen en uitvoering van innovatieprogramma’s succesvol te begeleiden. En dat is nodig. Juist nu!

Wilt u innovatieprojecten en -programma’s inzetten om de bedrijven in uw regio te versterken met meer innovatiekracht? Klik hier wat we voor u kunnen betekenen.