Economie

De Kennisalliantie is als geen andere partij in staat om bestuurlijke ambities om te zetten in economische werkelijkheid

Bas Verkerk, voorzitter bestuur Kennisalliantie